Årsmøte

4 innlegg

Innkalling til årsmøte, Tveit IL

Vi ønsker velkommen til årsmøte i idrettslagetKl. 18:00, torsdag 18. mars 2021Sted: Digital gjennomføring Oppdatering 15.03.21:Årets årsmøte vil bli gjennomført digitalt over Microsoft Teams.Link til Microsoft Teams: Microsoft teams – Årsmøte Tveit IL Årsberetning for 2020 vil bli gjennomgått. Saksliste årsmøte Tveit I.L Velkommen / godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av dirigent og referent. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen. Årsmøte hovedstyret. – Fastsettelse av kontingent for 2021. Styrets forslag: Kontingent som tidligere år. – Gruppene bestemmer selv treningsavgiften som fremgår av deres budsjett. – Innkomne forslag. – Ingen. Nye forslag sendes inn til styret innen 4. mars/eventuelt benkeforslag til styret. Valg av nytt hovedstyre for 2021: Frode Selstø (styreleder), Bendik Bigset (nestleder), Rolf Sannes, Per S. Løyning, Lisbeth J. Haugen, Sara-Ann Simonsen, Anders Hodne, Kjell Tvedt (regnskap)Styret 2020: Frode Selstø styreleder, Bendik Bigset, Rolf Sannes, Per S. Løyning, Lisbeth J. Haugen, Sara-Ann Simonsen, Anders Hodne, Kjell Tvedt (regnskap) Budsjett hovedstyret for 2021 Årsmøte Fotballgruppa. Årsmøte Håndballgruppa. Årsmøte Skigruppa. Årsmøte sykkelgruppen Årsmøte Tur- løypegruppa Årsmøte Barneidrettsgruppa. Valg av valgkomiteen. Frode Selstø I.LStyreleder Tveit IL