Innmelding

For innmelding eller informasjon om innmelding, ta kontakt med den undergruppen du ønsker å melde deg/ditt barn inn i.

Du finner kontaktinfo under: 
våre idretter.

 

Eller send oss personalia i kontaktskjemaet