Innkalling til årsmøte for 2023

Det blir avholdt årsmøte for Tveit IL på Solsletta Klubbhus, tirsdag 12. mars, kl. 18:30 – 20:00

Saker som ønskes behandlet må sendes til styret innen 27. februar. Benytt epost-adressen: post@tveitil.no.

Saksdokumenter blir tilgjengelig på tveitil.no, senest en uke før årsmøtet.

mvh.

Styret i Tveit IL