For trenere/foreldrekontakter

Her vil ulike dokumenter og informasjon til alle trenere, foreldrekontakter og øvrige bidragsytere til idrettslaget ligge tilgjengelig. 

Trenerattesten

På Idrettstinget 2021 ble det bestemt av Trenerattesten blir obligatorisk. Dette skal sikre at barn og unge møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten, som ble lansert i mars, tar trenere gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til dem. Den kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

 

Klikk her for å ta trenerattesten

Politiattest

Søknadsprosedyre:
Den som plikter å fremleggepolitiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattester gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest.

Noen vil motta svar fra politiet med avslag på sin søknad på grunn av tidligere utstedt attest. Kopi av tidligere utstedt attest kan fås ved å ta kontakt direkte med Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester: politiattest@politiet.no

Kopi av tidligere utstedt attest er godkjent, så lenge man innehar lik rolle som i søknadstidspunktet.

Fremvisning av politiattesten:
Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt, skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester, vara eller styrets leder. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevdpolitiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren, med hensyn til personvernforordningen (GDPR).

Politiattestansvarlig:Kim Sandvik, Kimsan@online.no
Styrets leder: Thomas Leonardsen, post@tveitil.no

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars-eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Klikk her for å søke: https://attest.politi.no/

Husk at vedlegg fra idrettslaget må legges inn i søknaden.
Dette vedlegget ligger vedlagt lenger nede på nettsiden.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med oss via Hoopit eller send oss en e-post.
Ansvarlige for politiattester i klubben er underlagt taushetsplikt.