Hovedstyre

post@tveitil.no

Ta kontakt med oss i hovedstyre for alle spørsmål rundt den daglige driften i idrettslaget.
Vi er her for å tilrettelegge for at barn og unge i bygda vår skal ha et eller flere fritidstilbud å gå til.

Styreleder
Bendik Bigset
bendikbigset@gmail.com

Nestleder
Line Ugland Nyseth
line.ugland.nyseth@gmail.com

Daglig leder
Terje Nordahl
post@tveitil.no 

Kasserer
Kjell Tvedt
kjelltvedt@hotmail.com

Styremedlem
Sara Ann Simonsen
sasii76@hotmail.com

Styremedlem
Anders Hodne
anders.hodne@nov.com

Styremedlem
Ole Byberg
olebyberg@hotmail.com

Styremedlem
Frode Selstø
frode.selsto@hotmail.com

Styremedlem
Rolf Sannes
rsannes@online.no

Styremedlem
Per Sigurd Løyning
per.s.loyning@kristiansand.kommune.no

Styremedlem
Lisbeth J Haugen
lisbeth@familienhaugen.com