Hovedstyre

post@tveitil.no

Ta kontakt med oss i hovedstyre for alle spørsmål rundt den daglige driften i idrettslaget.
Vi er her for å tilrettelegge for at barn og unge i bygda vår skal ha et eller flere fritidstilbud å gå til.

Styreleder
Thomas Leonardsen
thomasleonardsen@gmail.com

Daglig leder
Terje Nordahl
post@tveitil.no 

Nestleder
Joacim Bjerke
joacim.bjerke@gumpen.no

Kasserer
Kjell Tvedt
kjelltvedt@hotmail.com

Styremedlem
Kim Sandvik
kimsan@online.no

Styremedlem
Bendik Bigset
bendikbigset@gmail.com

Styremedlem
Ole Byberg
olebyberg@hotmail.com

Styremedlem
Lina Lunden
lina.lunden@nov.com

Styremedlem
Rolf Sannes
rsannes@online.no

Styremedlem
Anders Hodne
anders.hodne@nov.com

Styremedlem
Per Sigurd Løyning
per.s.loyning@kristiansand.kommune.no

Styremedlem
Monica Hannås
monicahannaas79@gmail.com