Innkalling til årsmøte, Tveit IL

Vi ønsker velkommen til årsmøte i idrettslaget
Kl. 18:00, torsdag 18. mars 2021
Sted: Digital gjennomføring


Oppdatering 15.03.21:
Årets årsmøte vil bli gjennomført digitalt over Microsoft Teams.
Link til Microsoft Teams:

Microsoft teams – Årsmøte Tveit IL


Årsberetning for 2020 vil bli gjennomgått.Saksliste årsmøte Tveit I.L

 1. Velkommen / godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av dirigent og referent.
 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.
 4. Årsmøte hovedstyret.
  – Fastsettelse av kontingent for 2021. Styrets forslag: Kontingent som tidligere år. 
  – Gruppene bestemmer selv treningsavgiften som fremgår av deres budsjett.
  – Innkomne forslag. – Ingen. Nye forslag sendes inn til styret innen 4. mars/eventuelt benkeforslag til styret.
 5. Valg av nytt hovedstyre for 2021: Frode Selstø (styreleder), Bendik Bigset (nestleder), Rolf Sannes, Per S. Løyning, Lisbeth J. Haugen, Sara-Ann Simonsen, Anders Hodne, Kjell Tvedt (regnskap)
  Styret 2020: Frode Selstø styreleder, Bendik Bigset, Rolf Sannes, Per S. Løyning, Lisbeth J. Haugen, Sara-Ann Simonsen, Anders Hodne, Kjell Tvedt (regnskap)
 6. Budsjett hovedstyret for 2021
 7. Årsmøte Fotballgruppa.
 8. Årsmøte Håndballgruppa.
 9. Årsmøte Skigruppa.
 10. Årsmøte sykkelgruppen
 11. Årsmøte Tur- løypegruppa
 12. Årsmøte Barneidrettsgruppa.
 13. Valg av valgkomiteen.

Frode Selstø I.L
Styreleder Tveit IL