2021

14 innlegg

Innkalling til årsmøte, Tveit IL

Vi ønsker velkommen til årsmøte i idrettslagetKl. 18:00, torsdag 18. mars 2021Sted: Digital gjennomføring Oppdatering 15.03.21:Årets årsmøte vil bli gjennomført digitalt over Microsoft Teams.Link til Microsoft Teams: Microsoft teams – Årsmøte Tveit IL Årsberetning for 2020 vil bli gjennomgått. Saksliste årsmøte Tveit I.L Velkommen / godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av dirigent og referent. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen. Årsmøte hovedstyret. – Fastsettelse av kontingent for 2021. Styrets forslag: Kontingent som tidligere år. – Gruppene bestemmer selv treningsavgiften som fremgår av deres budsjett. – Innkomne forslag. – Ingen. Nye forslag sendes inn til styret innen 4. mars/eventuelt benkeforslag til styret. Valg av nytt hovedstyre for 2021: Frode Selstø (styreleder), Bendik Bigset (nestleder), Rolf Sannes, Per S. Løyning, Lisbeth J. Haugen, Sara-Ann Simonsen, Anders Hodne, Kjell Tvedt (regnskap)Styret 2020: Frode Selstø styreleder, Bendik Bigset, Rolf Sannes, Per S. Løyning, Lisbeth J. Haugen, Sara-Ann Simonsen, Anders Hodne, Kjell Tvedt (regnskap) Budsjett hovedstyret for 2021 Årsmøte Fotballgruppa. Årsmøte Håndballgruppa. Årsmøte Skigruppa. Årsmøte sykkelgruppen Årsmøte Tur- løypegruppa Årsmøte Barneidrettsgruppa. Valg av valgkomiteen. Frode Selstø I.LStyreleder Tveit IL

Medlemstilbud YX 7-Eleven Hamresanden

Minner om medlemstilbud hos YX 7-Eleven Hamresanden! Per solgte vaskekort for kr 1190,- vil Tveit IL motta 190,- i støtte fra YX. I tillegg får de første 50 kundene som kjøper vaskekort en 100g Dallas-Burger med på kjøpet. Ren bil, god burger og støtte til idrettslaget – kan det bli bedre?

Nye retningslinjer i idretten

Regjeringen kom i dag med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste to ukene. Regjeringen anbefaler at all innendørsidrett utsettes til etter 18. januar. Utendørsaktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. For oss i Tveit IL vil det si at fotballen kan fortsette som normalt, men med strenge smittetiltak og med stor fokus på avstand. Håndball i Tveithallen og aktiviteter i trimstudioet på Solsletta vil ikke ha noen form for aktivitet frem til tidligst 19. januar. Norges idrettsforbund: Nye retningslinjer, 3. jan