2020

19 innlegg

Medlemstilbud hos Rørleggermester Ole R Tvedt

RØRLEGGERMESTER OLE R TVEDT AS er medlem av rørleggerkjeden Rørkjøp – det beste valget! For alle medlemmer i Tveit IL gjelder følgelde tilbud: Utfører små og store tjenester innen: Avløpsanlegg Drenering Rehabilitering Service Svømmebasseng Totalrehabilitering av våtrom VA Vannbåren gulvvarme og radiatorer Vannbåren varme Varmepumper Varmepumper til vannbårne anlegg

Medlemstilbud hos Regnskaps Companiet

Regnskaps Companiet er fremtidens regnskapsfører beliggende i Kristiansand og Vennesla. Med erfarne regnskapsførere og toppmoderne skyløsninger hjelper de din bedrift å prestere bedre. For alle medlemmer i Tveit IL gjelder følgende tilbud: Det er store endringer innenfor regnskap og økonomi idag, og ved bruk av riktig teknologi og gode råd bidrar de til vekst og lønnsomhet for sine kunder.Med 18 kompetente regnskapsførere er Regnskaps Companiet et sikkert valg, som står klare til å hjelpe deg og din bedrift videre. 

Ny klubbshop!

Kjære medlemmer Vi har nå fått en ny klubbshop hos Macron: https://tveitil.macronstore.no I tillegg har Macron satt i gang en kampanje med veldig gode tilbud, hvor en del av inntektene på kampanjeproduktene går til klubben. Dette vil kunne være et kjærkomment bidrag til klubbkassen, nå som en del andre inntekter har stoppet opp. Kampanjen varer ut april, så langt lageret rekker på de ulike produktene. Følg vedlagte link, og gjør deg kjent med klub-shoppen. God påske!

Status for bruk av idrettsanlegg

FHI og NIF har nå åpnet opp for aktivitet med inntil 5 personer samtidig, med en avstand på minimum 2 meter mellom hver person. Fotballbanene i Kristiansand vil nå åpnes for begrenset aktivitet. Tveithallen vil fortsatt holde stengt inntil videre beskjed blir gitt. Tveit IL vil ikke avholde noen form for organisert trening før anbefalinger gitt av de rette instanser foreligger. Mer informasjon om dette gis fortløpende. Dersom barn og ungdom ønsker å benytte kommunale baner anbefaler vi på det sterkeste at voksne blir med for å etterse at retningslinjene etterkommes.

Viktig info vedr. koronaviruset

All aktivitet i Tveit IL opphører på ubestemt tid Det vil si alle treninger, kamper og samlinger på våre arenaer Solsletta Idrettsplass, klubbhuset og Tveithallen. Dette er med bakgrunn i ordfører Skisland og kommuneoverlege Dagfinn Haarr sin oppfordring om en felles dugnad til kampen mot viruset. Alle kamper i NIF-Agder vil bli utsatt og all aktivitet i regi av NIF Agder er i samme periode innstilt. Vi oppfordrer alle medlemmer til god håndhygiene og til egentrening i perioden, og kommer tilbake med ytterligere info og evt. endringer periode eller aktivitetsnivå.                                

Årsmøte Tveit IL

Torsdag 27. februar 2020, kl 18:00. Sted: VIP brakka, Solsletta idrettsanlegg. 1. Velkommen / godkjenning av innkalling og saksliste.2. Valg av dirigent og referent.3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.4. Årsmøte Hovedlaget.Fastsettelse av kontingent for 2020. Styrets forslag: Kontingent som      tidligere år. Gruppene bestemmer selv treningsavgiften som fremgår av deres budsjett.(Nye forslag sendes inn til styret innen 10. februar/evnt. benkeforslag på styret)5. Valg av nytt hovedstyre for   2020 :Styret i 2019:Frode Selstø styreleder , Odd Byberg daglig leder/markedssjef ,Rolf Sannes, Per S. Løyning, Bendik Bigset, Lisbeth J. Haugen, Sara-Ann Simonsen ,  Joakim Krossen , Torbjørn Hangeland, Kjell Tvedt (regnskap)6. Budsjett for 20197. Årsmøte Fotballgruppa.8. Årsmøte Håndballgruppa.9 . Årsmøte Brettgruppa.10 . Årsmøte Skigruppa.11. Årsmøte Barneidrettsgruppa.12. Årsmøte Tur- løypegruppa13. Årsmøte sykkelgruppen14. Årsmøte Dronegruppen15. Valg av valgkomitee. Vel møttOdd BybergTveit I.L