Status for bruk av idrettsanlegg

FHI og NIF har nå åpnet opp for aktivitet med inntil 5 personer samtidig, med en avstand på minimum 2 meter mellom hver person.

Fotballbanene i Kristiansand vil nå åpnes for begrenset aktivitet. Tveithallen vil fortsatt holde stengt inntil videre beskjed blir gitt.

Tveit IL vil ikke avholde noen form for organisert trening før anbefalinger gitt av de rette instanser foreligger. Mer informasjon om dette gis fortløpende.

Dersom barn og ungdom ønsker å benytte kommunale baner anbefaler vi på det sterkeste at voksne blir med for å etterse at retningslinjene etterkommes.