Årsmøte Tveit IL

Torsdag 27. februar 2020, kl 18:00.

Sted: VIP brakka, Solsletta idrettsanlegg.1. Velkommen / godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av dirigent og referent.
3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.
4. Årsmøte Hovedlaget.
Fastsettelse av kontingent for 2020. Styrets forslag: Kontingent som      tidligere år. Gruppene bestemmer selv treningsavgiften som fremgår av deres budsjett.
(Nye forslag sendes inn til styret innen 10. februar/evnt. benkeforslag på styret)
5. Valg av nytt hovedstyre for   2020 :
Styret i 2019:
Frode Selstø styreleder , Odd Byberg daglig leder/markedssjef ,
Rolf Sannes, Per S. Løyning, Bendik Bigset, Lisbeth J. Haugen, Sara-Ann Simonsen ,  Joakim Krossen , Torbjørn Hangeland, Kjell Tvedt (regnskap)
6. Budsjett for 2019
7. Årsmøte Fotballgruppa.
8. Årsmøte Håndballgruppa.
9 . Årsmøte Brettgruppa.
10 . Årsmøte Skigruppa.
11. Årsmøte Barneidrettsgruppa.
12. Årsmøte Tur- løypegruppa
13. Årsmøte sykkelgruppen
14. Årsmøte Dronegruppen
15. Valg av valgkomitee.

Vel møtt
Odd Byberg
Tveit I.L