Innkalling til ekstraordinert årsmøte

KL. 19:30, onsdag 18. august 2021.

Sted: Solsletta klubbhusSaksliste:

  1. Velkommen / godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av dirigent og referent.
  3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.
  4. Godkjenne Frisbee og E- Sport som ny idrettsgren i Tveit Idrettslag (undergrupper).

Frode Selstø
Styreleder Tveit IL